Välkommen till edvis.se

Mitt namn är edvard vahlgren och detta är mitt försök att nå Er alla via det världsvida forumet www. Min avsikt med denna sajt är tudelad, primärt blir det ett sätt att samla alla framtida projekt till en och samma plats. Sekundärt är det ju ett måste "av idag" att ha en hemsida, med bloggar, loggar och dyl.

har det då äntligen hänt, det som bara har varit en tidsfråga